DISCLAIMER

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet juist is. Ten aanzien van de juistheid kan door Pannenkoekenhuis Kijkduin geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Bronnen van derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Pannenkoekenhuis Kijkduin geen invloed kan uitoefenen. Pannenkoekenhuis Kijkduin draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht
Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige inhoud en opmaak berust bij Pannenkoekenhuis Kijkduin dan wel bij de rechthebbenden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of anderszins te exploiteren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pannenkoekenhuis Kijkduin dan wel de rechthebbenden.

Merkbescherming
Het Pannenkoekenhuis Kijkduin logo en het merk Pannenkoekenhuis Kijkduin zijn gedeponeerde (beeld)merken van Pannenkoekenhuis Kijkduin.